Information til beboerne i Mjølnerparken 96-98-100: Altanværn, vindfang og p-pladser

Kære jer,

Den 29. april 2024 bliver altanværn og vindfang nedtaget i alle boliger.

Det betyder, at der ikke er adgang til altanerne fra d. 29. april, 2024 og at der bliver opsat midlertidige adgangsdøre.

Vær venligst også opmærksom på at p-pladser ud for MP 96 og 98 bliver inddraget fra d. 29. april 2024.

Se detaljeret beskrivelse her.