Rydning af haver foran blok 8, Mjølnerparken 46-50.

Fra mandag 31.januar starter arbejdet med rydning af haverne, foran blok 8, Mjølnerparken 46-50.

Eksisterende hække og buskads på havesiden af blokken bliver ryddet. Det betyder at hækken, som er i beboernes egne haver også bliver ryddet. Derfor bedes beboerne rydde haverne for havemøbler, parasoller og andre ejendele.

Samtidig begynder gravearbejde for at udjævne vejen mellem karré 2 og 3. Vejen bliver lukket. Derfor er du nødt til at benytte de
andre adgangsveje for at komme ind i karréen, se illustration.

From Monday January 31st, we will start the work of clearing the gardens, in front of block 8, located in Mjølnerparken 46-50.
We will remove existing hedges and shrubs on the garden side of your block. We will remove the hedge that belongs to the
residents’ own gardens. We will therefore ask you to clear the gardens of parasols, garden furniture and other belongings.

At the same time, excavation work will be started to level the road between blocks 2 and 3. The road will be closed, and you
must use the other access roads to enter the blocks, see illustration above.

 

 

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere