Mjølnerparken 20-38: Fra mandag den 26. december lukkes alle affaldsskakte

Mandag den 26. december 2022 lukkes alle affaldsskakte i opgangene.
Fra samme dato bedes I aflevere affald i containere, se foto og læs mere her.
Affaldsøen er placeret på hjørnet mellem Ki og KII, udenfor Mjølnerparken 26