Mjølnerparken 32-38, karré II: Altaner skal ryddes, der er arbejde omkring blokken

Tirsdag 3.januar 2023 opstarter vi arbejdet med at fjerne vindfang i blokken.

Samtidig opstarter opsætning af stillads rundt om blokken. Vi skal bede om at dem der har paraboler, fjerner disse, da
de ellers bortskaffes.

I forbindelse med opsætning af stillads skal vi bede om at altanerne ryddes og effekter fjernes, da vi skal fjerne
altanrækværk. Der opsættes en planke foran altandøren, så man ikke kan komme ud den vej.
Vi sætter midlertidige døre ind til opgangen.

Læs mere her