Mjølnerparken 6-10: Den 3. og 4. januar er elevator og lys i kælder slukket

Gældende fra tirsdag 3.januar til onsdag 4.januar.
Hovedtavlen til el-forsyning i blok 2 skal skiftes. Det betyder, at lyset i kælderen slukkes og opgangslyset slukkes. Det betyder
også at elevatoren tages ud af drift i samme periode.
El i lejemålene bliver ikke berørt.

Læs mere her