Fremtidig husleje

Huslejen kommer til at stige efter renoveringen. Din husleje stiger maks. 10 % i forhold til den husleje, der er gældende på det tidspunkt, hvor du flytter tilbage.
Huslejestigningen skal først betales, når du flytter ind i din renoverede bolig.

Målet er stadig, at Mjølnerparken skal være et af de absolut billigste steder at bo i København. Det er et mål, vi blandt andet kan nå, fordi vi har fået støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune til at renovere og udvikle.

Afhængigt af, hvor varmt du har det i din bolig, og hvor meget varmt vand du bruger m.v., kan man i gennemsnit forvente en varmebesparelse 70-100 kr. pr. måned.

Det betyder, at hvis du fx bor i en lejlighed på 80 kvm, som efter renoveringen koster 6.348 kr. pr. måned, skal du fratrække en varmebesparelse på ca. 70-100 kr.

Hvis du i dag modtager boligstøtte, vil din boligstøtte blive rettet i forhold til din fremtidige husleje.

Indskud

Læs alt om dit indskud, som afhænger af, om du skal midlertidigt eller permanent genhuses.

Udvikling og renovering af Mjølnerparken sker med økonomisk støtte

Mjølnerparken har fået 127 mio. kr. i støtte til den fysiske helhedsplan. 51 mio. kr. kommer fra infrastrukturpuljen i det, der hed Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet dækker anlæggelse af nye veje, fortove, cykelstier, parkering, belysning, nedlæggelse af rampe m.m.
76 mio. kr. kommer fra Københavns Kommune og er til opførelsen af et nyt kryds ved Rovsinggade, bemandet legeplads i Mimersparken og cykelstier.

Den del af projektet, som omhandler renovering af Mjølnerparkens boliger og boligområde, finansieres dels af boligafdelingen gennem huslejestigninger og gennem Landsbyggefonden.