Området

Et af de centrale temaer i renoveringen af Mjølnerparken er at skabe en bedre sammenhæng mellem Mjølnerparken og den omkringliggende by ved at etablere:

  • Ny offentlig vej med trafik i hver retning fra Borgmestervangen til Tagensvej, hvor der midtvejs er bydelsplads og klubhus. Vejen bliver anlagt med granit, flisebelægninger, beplantning og gadebelysning i typisk “københavnerstil”.
  • Ny cykel- og gangtunnel fra Superkilen i Mimersparken under jernbanen til området omkring Lygten i Nordvest, den såkaldte Nordvest-passage.
  • Handelsgade og sidegader med parkering.
  • Indgang til opgange fra gaden.
  • Kantzone med altaner og cykelparkering.

Byudviklingen på Ydre Nørrebro bidrager til Mjølnerparkens attraktive beliggenhed med placeringen mellem Nørrebro Station, den kommende Metro Cityring og Danicas nybyggede Nordbro med 400 studieboliger og 300 lejligheder. 

Se film om området og handelsgaden.