Permanent genhusning – vil du flytte?

Permanent genhusning betyder, at du flytter permanent til en anden lejlighed, fordi din lejlighed skal nedlægges, gøres større, mindre, sælges, eller fordi du selv ønsker at flytte. Du kan læse alt om salg af boligerne i Mjølnerparken her.

I forbindelse med genhusningssamtalerne og i afstemningsmaterialet er du blevet oplyst om, hvad der skal ske med din lejlighed.

Udfyld dette skema i forbindelse med din genhusning.

Vi hjælper dig med at flytte

Det at flytte er meget mere end at finde en ny bolig. Det er også et nyt boligområde, og der er mange praktiske overvejelser i forbindelse med en flytning. Har du i dag en permanent lejekontrakt, hjælper vi dig videre ved, at:

 • Du får betalt din flytning, låner flyttekasser og kan evt. få hjælp til at pakke ned.
 • Du kun skal betale husleje, til den dag du flytter, din fraflytningsdato (dvs. den 1. eller 15. i måneden).
 • Du får rimelig økonomisk hjælp til dækning af indbo til din nye bolig.
  Se i genhusningsfolderen, hvordan du kan søge om økonomisk støtte.
 • Flytter du fra en bolig, der skal nedlægges/omlægges, foretager vi en fraflytningsregistrering. Hvis din bolig kun bærer præg af almindelig slid og ælde, kan du flytte uden at betale for et flyttesyn. Du skal betale, hvis der er udøvet hærværk, og hvis din bolig ikke er rengjort.

Planlægningen af, hvornår, hvem og hvor man som beboer kan genhuses, er en større opgave. Du bliver informeret så hurtigt som muligt, inden du skal genhuses.

Husleje ved permanent genhusning/fraflytning

Når du genhuses permanent, dvs. du fraflytter din bolig permanent for at flytte til en ny, betragtes lejeforholdet som nyt. Det er ligegyldigt, om din nye bolig er i Mjølnerparken eller i en af Bo-Vitas andre boliger. Hvis du flytter permanent til en ny bolig, betragtes lejeforholdet som nyt. Det betyder, at der skal betales den husleje, som den nye bolig koster – ligegyldigt om den er højere eller lavere i forhold til den husleje som du betaler i dag.


Få hjælp 

Fra ejendomskontoret kan du fx få hjælp til at:

 • Forstå, hvad der sker i den fysiske helhedsplan, og hvad det har af betydning for dig.
 • Tage kontakt til det offentlige, fx angående boligstøtte/-ydelse, Udbetaling Danmark m.v.
 • Flytte telefon/internet.
 • Finde ny skole/daginstitution.
 • Etablere kontakt til dit nye ejendomskontor/din nye afdelingsbestyrelse.


Nemmere adgang til tilsvarende bolig

Hvis du som beboer i Mjølnerparken i dag har en permanent lejekontrakt, har du som udgangspunkt førsteret til en bolig i én af Bo-Vitas boligafdelinger i København efter selskabets egne beboere og i forhold til beboersammensætningen. Se, hvordan du kan skrive dig op, her. 

Indskud i ny bolig

Med hensyn til indskud er der 3 ting, du skal vide:

 1. Dit nuværende indskud fra Mjølnerparken kan overføres til din nye bolig.
  Du skal kun betale, hvis der er en forskel – altså hvis indskuddet i din nye bolig er højere end i din nuværende bolig.
 2. Hvis du har indskudslån eller udlæg, betales det automatisk tilbage ved fraflytningsopgørelsen.
 3. Du kan få et rentefrit lån til dit nye indskud, der skal afdrages inden for maks. 10 år.


Læs hele folderen om permanent genhusning, hvor du kan få besvaret store som små spørgsmål og se hvordan du kan få økonomisk støtte.

Udfyld dette skema i forbindelse med din genhusning. 

Du kan også se filmen “Værd at vide om permanent genhusning” fra AlmenNet.

Få et nemt overblik over din genhusning her: 

,