Midlertidig genhusning

Midlertidig genhusning betyder, at du i en periode på 2-3 måneder flytter midlertidigt til en anden lejlighed, imens din lejlighed bliver renoveret.

I forbindelse med genhusningssamtalerne  er du blevet oplyst om, hvad der skal ske med din lejlighed. Ellers må du endelig kontakte os, hvis du er i tvivl. 

Den genhusningsbolig, som du får tilbudt, svarer til den bolig, som du bor i nu, og ligger i Mjølnerparken eller i én af Bo-Vitas andre boligafdelinger i København. 

Din genhusningsbolig vil være fuld møbleret på samme måde, som hvis du skulle i sommerhus. Du kan læse mere i den midlertidige genhusningsfolder fra side 4, hvordan det kommer til at fungere i din midlertidige bolig. 

Husleje

Du betaler det samme i husleje, mens du genhuses, medmindre genhusningsboligen er mindre. Du kommer ikke til at betale mere, hvis du bliver genhuset til en større bolig. Kan du selv finde en anden bolig, er det også en mulighed. I så fald vil du spare huslejen. Eventuelle tilskud som boligstøtte og andre ydelser fortsætter uændret. 

Indskud

Når du bliver midlertidigt genhuset, skal du ikke betale indskud. 

Forbrug – vand og varme

Du kommer til at betale a conto-vand, -varme og -el.
Dit forbrug aflæses, når du flytter for at blive genhuset, og når du flytter tilbage igen. 

Hvornår sker flytningen?

Så snart din flyttedato ligger fast, får du den at vide. I henhold til loven skal du varsles mindst 3 måneder før din flytning. Tilbud om genhusningsbolig kommer samtidig med din varsling. Tilbuddet skal du underskrive og sende retur til BO-VEST. 

Den midlertidige genhusning kommer til at ske i etaper, og planlægningen er i øjeblikket i gang. 

I folderen her kan du læse om, hvordan du skal gøre, når du skal flytte. Blandt andet kan du læse om nedpakning, forsikring, adresseændring og post. Her er 8 gode huskeråd, til når du skal midlertidigt genhuses: 

Er du i tvivl? Kontakt Tryghedsteamet eller BO-VEST.

Er du tvivl om, hvad der skal ske med din bolig, kan du læse mere her.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere