Midlertidig genhusning

Midlertidig genhusning betyder, at du i en periode på 3-4 måneder flytter midlertidigt til en anden lejlighed, imens din lejlighed bliver renoveret, og du flytter tilbage til den samme lejlighed.

Det betyder, at du skal pakke alle de møbler og personlige ejendele ned, som du skal bruge i de næste 3-4 måneder. Din genhusningsbolig vil være tom, når du kommer til den. 

Det er permanent genhusning, hvis du flytter tilbage til en anden lejlighed, også selvom lejligheden ligger i Mjølnerparken. Læs mere om permanent genhusning. 

I forbindelse med genhusningssamtalerne  er du blevet oplyst om, hvad der skal ske med din lejlighed. Ellers må du endelig kontakte os, hvis du er i tvivl.

Den genhusningsbolig, som du får tilbudt, svarer til den bolig, som du bor i nu, og ligger i Mjølnerparken eller i én af Bo-Vitas andre boligafdelinger i København.

Hvis du bliver genhuset midlertidigt uden for Mjølnerparken er det naturligvis muligt, at flytte tilbage til Mjølnerparken, når der er en ledig bolig.

Udfyld dette spørgeskema til genhusning

Husleje

Du betaler det samme i husleje, mens du genhuses. Er huslejen lavere i genhusningsboligen, så betaler du også en lavere husleje. Du kommer ikke til at betale mere, hvis du bliver genhuset til en større bolig. Kan du selv finde en anden bolig, er det også en mulighed. I så fald vil du spare huslejen. Eventuelle tilskud som boligstøtte og andre ydelser fortsætter uændret.

Når du genhuses permanent, dvs. du fraflytter din bolig permanent for at flytte til en ny, betragtes lejeforholdet som nyt. Det er ligegyldigt, om din nye bolig er i Mjølnerparken eller i en af Bo-Vitas andre boliger. Hvis du flytter permanent til en ny bolig, betragtes lejeforholdet som nyt. Det betyder, at der skal betales den husleje, som den nye bolig koster – ligegyldigt om den er højere eller lavere i forhold til den husleje som du betaler i dag.

Indskud

Når du bliver midlertidigt genhuset, skal du ikke betale indskud.

Forbrug – vand og varme

Du kommer til at betale a conto-vand, -varme og -el.
Dit forbrug aflæses, når du flytter for at blive genhuset, og når du flytter tilbage igen.

Midlertidig flytning af post

Via postnord.dk kan du få flyttet din post midlertidigt imens du genhuses. Du skal ikke melde din flytning hos folkeregistret.

Meld din flytning hos postnord her og vælg flytning/genhusning.

Hvornår sker flytningen?

Så snart din flyttedato ligger fast, får du den at vide. I henhold til loven skal du varsles mindst 3 måneder før din flytning. Tilbud om genhusningsbolig kommer samtidig med din varsling. Tilbuddet skal du underskrive og sende retur til BO-VEST.

Den midlertidige genhusning kommer til at ske i etaper, og planlægningen er i øjeblikket i gang.

I folderen her kan du læse om, hvordan du skal gøre, når du skal flytte. Blandt andet kan du læse om nedpakning, forsikring, adresseændring og post.

Her er 8 gode huskeråd, til når du skal midlertidigt genhuses:

  1. Husk at underskrive tilbud om genhusningsbolig og returnere til BO-VEST.
  2. Du skal selv nedpakke din lejlighed og kælderrum.
  3. Husk at rengøre din bolig, inden du flytter midlertidigt.
  4. Husk at aftale flyttedato med flyttefirmaet og vær klar til aftalt tid.
  5. Husk at melde flytning hos postnord.dk
  6. Kontakt forsikringsselskab, tv- og internetudbyder.
  7. Husk at rengøre genhusningsboligen, inden du flytter ud igen.
  8. Pas godt på boligen og undgå ekstraregninger.

Læs midlertidig genhusningsfolder på dansk #4, 2021.

إعادة الإسكان المؤقت 2020 #3

Ku meelgaarka ah dib-u-guryeynta 2020 # 3

Er du i tvivl? Kontakt Tryghedsteamet eller BO-VEST.

Er du tvivl om, hvad der skal ske med din bolig, kan du læse mere her.