Spørgsmål og svar

Den 15. juni 2015 stemte beboerne i Mjølnerparken “Ja” til den fysiske helhedsplan og dermed til renoveringen og udviklingen af Mjølnerparken.

Når almene boligafdelinger skal renoveres, kan man søge om økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. For at støtte kan opnås, skal der være en helhedsplan. Du kan se de overordnede 10 spor i Mjølnerparkens fysiske helhedsplan her. 

Helhedsplanen er således både en samlet plan og en ansøgning om støtte til renovering. Det er grundlaget for samarbejdet mellem boligafdelingen, kommunen og Landsbyggefonden. Planen forholder sig også til beboersammensætning, til renoveringens indvirkning på huslejen og til, om der er behov for boligsocialt arbejde.

Helhedsplan og justeringer af helhedsplan skal godkendes på beboermødet. 

Skema A
Skema A er et skema, som skal bruges til ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering. Skema A-ansøgning omfatter et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen, en projektbeskrivelse og en beskrivelse af finansieringen af huslejen.

Skema A-ansøgningen skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Skema B
Skema B er et skema for ansøgning til Landsbyggefonden om godkendelse af budget efter licitation. I skema B-ansøgningen dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

Skema B skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen, af beboerne på et afdelingsmøde og af Landsbyggefonden.

Skema C
Skema C er et skema for ansøgning om godkendelse af byggeregnskab. Skema C skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fondens formål er at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem tilskuds- og låneordninger. Fondens midler fremkommer ved indbetaling af bidrag fra de almene boligafdelinger i Danmark.

Se Landsbyggefondens hjemmeside, hvis du vil vide mere.

Huslejen kommer til at stige efter renoveringen af Mjølnerparken. Målet er dog stadig, at Mjølnerparken er et af de absolut billigste steder at bo i København. Det er et mål, vi blandt andet kan nå, fordi vi har fået støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune til at renovere og udvikle.

Du kan se eksempler på, hvor meget huslejen kommer til at stige, her.

Genhusning betyder, at man enten flytter permanent fra Mjølnerparken, dvs. permanent genhusning, eller at man flytter midlertidigt, imens boligen bliver renoveret, dvs. midlertidig genhusning

Du kan læse alt om permanent genhusning her.

Læs alt om midlertidig genhusning her. 

Det er ikke en del af den oprindelige fysiske helhedsplan fra 2015, at der skal sælges ca. 260 af Mjølnerparkens boliger. Med regeringens vedtagelse af ghettoplanen i foråret 2018 og med Mjølnerparkens klassificering som hård ghetto er frasalg blevet, ikke den nemmeste, men den bedste løsning både her og nu og på lang sigt. 

Gennem et salg opfylder Mjølnerparken lovens krav om, at antallet af familieboliger højest må udgøre 40 % inden år 2030. Med andre ord: 60 % af Mjølnerparkens familieboliger skal sælges. I øjeblikket venter vi på svar fra Københavns Kommune, hvorefter det endelige antal boliger i hvilke karréer, der skal sælges, kan blive fastlagt.

I den fysiske helhedsplan i dag bygger vi godt 90 nye ungdomsboliger og 52 nye tilgængelighedsboliger. 

Ifølge loven har vi forskellige muligheder for at nedbringe antallet af familieboliger. Vi kan rive boliger ned, vi kan fortætte eller ommærke til fx ældre- eller studieboliger. Endelig kan vi sælge.

For Mjølnerparken er de tre første muligheder hverken juridisk, praktisk, økonomisk eller politisk mulige. Desuden vil det stadig indebære, at nuværende lejere skal flytte. Tilbage er frasalg.

Alle boliger bliver renoveret med nyt køkken, bad, vinduer, altaner og ventilation. Du kan læse om hele renoveringen af boligerne her.  

Hvad der skal ske med din bolig, kan du læse mere om her.

Du kan også læse om den generelle renovering af Mjølnerparken her.

Beboerne i Mjølnerparken har stemt for, at Mjølnerparken skal renoveres og udvikles, fordi mange af boligerne er nedslidte, og fordi man ønsker en bedre sammenhæng med Nørrebro og et mere trygt boligområde. Det er der kommet en ambitiøs fysisk helhedsplan ud af, som du kan se her.  

Siden december 2012 har vi talt om renovering og udvikling af Mjølnerparken, den fysiske helhedsplan. Vi har holdt en lang række beboermøder, som har været delt op i temaerne: Den gode boligDet trygge boligområde og Sammenhæng med Nørrebro

Beboernes ønsker er samlet og taget med i udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan. 

I foråret 2015 stemte beboerne i Mjølnerparken ‘Ja’ til den fysiske helhedsplan. Herefter er der blevet afholdt genhusningssamtaler med alle beboere og 3 fokusgruppemøder med overskrifterne: Køkken og badGårde og gader og Kvarterhus/beboerhus.

Kontakt endelig Tryghedsteamet eller BO-VEST, hvis du har yderligere spørgsmål. 

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere