Spørgsmål og svar

Den 15. juni 2015 stemte beboerne i Mjølnerparken “Ja” til den fysiske helhedsplan og dermed til renoveringen og udviklingen af Mjølnerparken.

Når almene boligafdelinger skal renoveres, kan man søge om økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. For at opnå støtte skal der være en helhedsplan. Du kan se de overordnede 10 spor i Mjølnerparkens fysiske helhedsplan her. 

Helhedsplanen er således både en samlet plan og en ansøgning om støtte til renovering. Det er grundlaget for samarbejdet mellem boligafdelingen, kommunen og Landsbyggefonden. Planen forholder sig også til beboersammensætning, til renoveringens indvirkning på huslejen og til, om der er behov for boligsocialt arbejde.

Helhedsplan og justeringer af helhedsplan skal godkendes på beboermødet. 

Skema A
Skema A er et skema, som skal bruges til ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering. Skema A-ansøgning omfatter et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen, en projektbeskrivelse og en beskrivelse af finansieringen af huslejen.

Skema A-ansøgningen skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Skema B
Skema B er et skema for ansøgning til Landsbyggefonden om godkendelse af budget efter licitation. I skema B-ansøgningen dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

Skema B skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og af Landsbyggefonden.

Skema C
Skema C er et skema for ansøgning om godkendelse af byggeregnskab. Skema C skal godkendes af organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Fondens formål er at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem tilskuds- og låneordninger. Fondens midler fremkommer ved indbetaling af bidrag fra de almene boligafdelinger i Danmark.

Se Landsbyggefondens hjemmeside, hvis du vil vide mere.

Huslejen kommer til at stige efter renoveringen af Mjølnerparken. Målet er dog stadig, at Mjølnerparken er et af de absolut billigste steder at bo i København. Det er et mål, vi blandt andet kan nå, fordi vi har fået støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune til at renovere og udvikle.

Du kan se eksempler på, hvor meget huslejen kommer til at stige, her.

Genhusning betyder, at man enten flytter permanent fra Mjølnerparken, dvs. permanent genhusning, eller at man flytter midlertidigt, imens boligen bliver renoveret, dvs. midlertidig genhusning

Du kan læse alt om permanent genhusning her.

Læs alt om midlertidig genhusning her. 

Det er ikke en del af den oprindelige fysiske helhedsplan fra 2015, at der skal sælges ca. 260 af Mjølnerparkens boliger. Med regeringens vedtagelse af ghettoplanen i foråret 2018 og med Mjølnerparkens klassificering som hård ghetto er frasalg blevet, ikke den nemmeste, men den bedste løsning både her og nu og på lang sigt. 

Gennem et salg opfylder Mjølnerparken lovens krav om, at antallet af familieboliger højest må udgøre 40 % inden år 2030. Med andre ord: 60 % af Mjølnerparkens familieboliger skal sælges. I øjeblikket venter vi på svar fra Københavns Kommune, hvorefter det endelige antal boliger i hvilke karréer, der skal sælges, kan blive fastlagt.

I den fysiske helhedsplan i dag bygger vi godt 90 nye ungdomsboliger og 52 nye tilgængelighedsboliger. 

Ifølge loven har vi forskellige muligheder for at nedbringe antallet af familieboliger. Vi kan rive boliger ned, vi kan fortætte eller ommærke til fx ældre- eller studieboliger. Endelig kan vi sælge.

For Mjølnerparken er de tre første muligheder hverken juridisk, praktisk, økonomisk eller politisk mulige. Desuden vil det stadig indebære, at nuværende lejere skal flytte. Tilbage er frasalg.

Alle boliger bliver renoveret med nyt køkken, bad, vinduer, altaner og ventilation. Du kan læse om hele renoveringen af boligerne her.  

Hvad der skal ske med din bolig, kan du læse mere om her.

Du kan også læse om den generelle renovering af Mjølnerparken her.

Beboerne i Mjølnerparken har stemt for, at Mjølnerparken skal renoveres og udvikles, fordi mange af boligerne er nedslidte, og fordi man ønsker en bedre sammenhæng med Nørrebro og et mere trygt boligområde. Det er der kommet en ambitiøs fysisk helhedsplan ud af, som du kan se her.  

Siden december 2012 har vi talt om renovering og udvikling af Mjølnerparken, den fysiske helhedsplan. Vi har holdt en lang række beboermøder, som har været delt op i temaerne: Den gode boligDet trygge boligområde og Sammenhæng med Nørrebro

Beboernes ønsker er samlet og taget med i udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan. 

I foråret 2015 stemte beboerne i Mjølnerparken ‘Ja’ til den fysiske helhedsplan. Herefter er der blevet afholdt genhusningssamtaler med alle beboere og 3 fokusgruppemøder med overskrifterne: Køkken og badGårde og gader og Kvarterhus/beboerhus.

I stueetagen bliver mange af boligerne ændret til en toværelses bolig eller erhverv. Hvis du i dag har en permanent lejekontrakt, kan du godt blive boende i de boliger, der bliver lavet om til en to-værelses. Du kan også vælge at flytte til en anden bolig/blive genhuset permanent.  Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad der skal ske med din bolig.

Hvis du ønsker at flytte til en anden lejlighed i Mjølnerparken, skal du notere det på genhusningsskemaet. Genhusningsskemaet kan du finde her på hjemmesiden under permanent genhusning. Ledige boliger bliver tildelt efter bo anciennitet.  

Boligerne står tomme, fordi de skal bruges i forbindelse med midlertidig og permanent genhusning. Nogle af boligerne kan lejes på midlertidig basis, det anbefales kun, hvis man ikke har en permanent lejekontrakt.

Nuværende beboere, der bor i kommende tagboliger, bliver tilbudt boligen først. Herefter bliver boligen tilbudt beboere i Mjølnerparken efter bo anciennitet, og hvis man har en permanent lejekontrakt, og hvis man ikke kan flytte tilbage til egen bolig.

Så snart det er muligt, vil tegninger blive udsendt i nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Hvis den midlertidige bolig har en billigere husleje, end den der betales i dag, bliver differencen refunderet, når du flytter hjem igen. Er huslejen dyrere, betaler du det samme i leje, som du betaler i dag.

Ja, det er helt sikkert en mulighed. Kontakt Tryghedsteamet v./Søren Wiborg på e-mail sor@bo-vest.dk for at lave en aftale.

Så snart vi kender den endelig pris pr. kvadratmeter, vil det blive oplyst i et nyhedsbrev og på mjolnerparken.dk. Vi forventer, at huslejen stiger ca. 10 % i forhold til huslejen 2021.

Du får op til tre boligtilbud i en af Bo-Vitas boligafdelinger. Det er muligt at fortryde, indtil lejekontrakten er underskrevet.

Kontakt os endelig, hvis du har yderligere spørgsmål.