Ungdomsboliger

Der bliver bygget 41 nye ungdomsboliger som 1- og 2-rumsboliger, så der i alt er 75 ungdomsboliger i Mjølnerparken. 

De nye ungdomsboliger bliver opført i indgangene til gårdrummene, som infill byggeri, med en opgang, der kun er til ungdomsboliger. På den måde bliver der samtidig lukket af for gårdrummene, så de bliver mere private. 

På topfotoet kan du se, hvordan ungdomsboligerne bliver opført som infill byggeri til gårdene i hver karré. Nedenfor kan du se et eksempel på en plantegning af ungdomsboligerne.


Her kan du se placeringen af ungdomsboligerne:

Her kan du se eksempel på den fremtidige husleje.