Om projektet

89 % ud af 509 deltagende beboere stemte den 14. juni 2015 for, at Mjølnerparken skal udvikles og renoveres. Mjølnerparken har fået en fysisk helhedsplan, og det er en ambitiøs plan, beboerne har vedtaget.

Planen er overordnet delt op i 9 spor, der alle peger i samme retning mod at renovere og udvikle Mjølnerparken for at skabe bedre boliger, større tryghed og en bedre sammenhæng med Nørrebro.

DEN FYSISKE HELHEDSPLAN

Planen består af:

 1. RENOVERING AF MJØLNERPARKENS LEJLIGHEDER
  Alle lejligheder får nyt køkken, nyt badeværelse, nye vinduer og nye altanfacader. Der bliver mulighed for at sætte sit personlige præg på indretningen af køkken og bad, og der bliver mulighed for at lave tilkøb, hvis man fx ønsker at få sin bolig malet. Læs om renoveringen.
 2. TRYGGE OG BEDRE FÆLLESAREALER
  Opgange bliver renoveret, vaskerier bliver flyttet til gadeniveau, kældre bliver opdelt i sektioner og renoveret, og gårdrum bliver lukket, så vi får typiske københavnerkarréer.
 3. BEDRE SAMMENHÆNG MED NØRREBRO
  Nye vejforløb og sti- og cykelsystemer gennem Mjølnerparken skaber bedre sammenhæng for beboere og gæster med resten af Nørrebro. Læs om den nye infrastruktur.
 4. NYE UNGDOMSBOLIGER
  Som indstik til hver gård bliver der opført opgange, der kun indeholder ungdomsboliger med fælleslokale. Ungdomsboligerne bliver opført som både 1- og 2-værelses boliger.
 5. NYE TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
  Hvis man fx er gangbesværet eller senior, er der skabt boliger med særlig nem tilgængelighed via elevator og vist hensyn i indretningen af boligerne.
 6. 82 NYE TAGBOLIGER OG NYT TAG
  Tagboliger med fuld loftshøjde i 1-2 etager, enkelte med egen tagterrasse, skaber bedre tagboliger og giver et løft til facaden. Nyt tag giver plads til nyt ventilationssystem, der giver et bedre indeklima.
 7. NYE BEBOERLOKALER
  Der bliver indrettet lokaler, til de aktiviteter vi har behov for, på Hothers Plads 2 til at understøtte naboskab, fælleskab og tryghed.
 8. HANDELSGADE MED NYE BUTIKKER
  Mjølnerparken bliver et aktivt sted, hvor alle stuelejligheder langs Mimersparken omdannes til nye butikker. Med den nye offentlige vej mellem Mimersgade og Tagensvej, Metro Cityringen, Nørrebro Station og det nybyggede Nordbro er Mjølnerparken et oplagt sted for dagligvarehandel, restauranter, caféer, specialvarebutikker og forskellige services. Derudover bliver de tidligere stuelejligheder brugt til at bringe Mjølnerparkens fremtidige vaskerier i gadeniveau.
 9. FRASALG AF 259 BOLIGER
  Læs mere.

HVAD BETYDER DE 9 HOVEDSPOR FOR MJØLNERPARKENS BEBOERE?

Først og fremmest understøtter alle tiltag ønskerne om bedre boliger, et tryggere boligområde og en bedre sammenhæng med Nørrebro. Planen har også betydning for:

HUSLEJEN KOMMER TIL AT STIGE
Her kan du se forventningerne til den fremtidige husleje. Målet er, at Mjølnerparken fortsat er et af de absolut billigste steder at bo i København, et mål, vi blandt andet kan nå, fordi vi har fået støtte fra Landsbyggefonden og Københavns Kommune til at renovere og udvikle.

TRYGHEDEN I OMRÅDET SKAL STIGE
Ud over de boligsociale indsatser, der arbejdes med i Mjølnerparken, har det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og Københavns Kommune givet 127 mio. kr. i støtte til, at Mjølnerparken får en bedre forbindelse til Nørrebro. Mere aktivitet i vores lokalmiljø giver større tryghed. Vores lukkede gårdrum, opdelingen af vores kælderrum og generel sikring af døre og vinduer er med til at skabe større tryghed.

LEJLIGHEDERNE RENOVERES. IMENS SKAL MAN SOM BEBOER MIDLERTIDIGT GENHUSES
Det er ikke til at bo i en lejlighed uden køkken og bad, derfor skal man som beboer flytte midlertidigt i 2-3 måneder. Som beboer kan man gennem materialetilvalg sætte sit eget præg på sin renoverede bolig. Når renoveringen er færdig, kan man flytte ind igen.

DER ER LEJLIGHEDER, DER SKAL SÆLGES. BEBOERE SKAL FLYTTE PERMANENT
Beboere, der skal flytte fra deres bolig, fordi den skal sælges, skal permanent genhuses. Man får hjælp til at flytte, man får økonomisk hjælp til at komme på plads, man får hjælp af Tryghedsteamet til at finde sig til rette i sit nye område, og man får førsteret til en ny bolig i København efter boligafdelingens egne beboere.

MAN FÅR HJÆLP I MJØLNERPARKEN
Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, står både Tryghedsteamet og BO-VEST klar til at hjælpe på bedst mulig vis.

Se film om den fysiske helhedsplan

Læs den fysiske helhedsplan her.

Få svar på: Hvad er en fysisk helhedsplan?