Tids- og procesplan

Her er den foreløbige tidsplan for renoveringen af karré 1-4 i Mjølnerparken. Det er vigtigt at understrege, at tidsplanen er foreløbig. I så stort et renoveringsprojekt som Mjølnerparken kan delprojekterne nemt rykke sig. Se derfor tidsplanen som foreløbig og vejledende.

Januar 2021: Opstart af vinduesudskiftning på Hothers Plads. 2,5 til 3 måneder efter sidste vinduesudskiftning påbegyndes indvendige arbejder.
Juni 2021 til januar 2022: Ind- og udvendige arbejder Mjølnerparken 6-10, Karré I.
Januar 2022 til januar 2023: Ind- og udvendige arbejder Mjølnerparken 2-4 og 12-18, Karré I.
Juni 2022 til august 2023: Ind- og udvendige arbejder og permanent genhusning Mjølnerparken 20-44, Karré II.
Oktober 2022 til februar 2024: Ind- og udvendige arbejder og permanent genhusning Mjølnerparken 46-70, Karré III.
Oktober 2022 til maj 2025: Ind- og udvendige arbejder Mjølnerparken 72-110, Karré IV.

Følg med her på siden, og bliv opdateret med flere nyheder om tids- og procesplanen.