Tids- og procesplan

Her er den foreløbige tidsplan for renoveringen af Mjølnerparken 2-4, 6-10, 12-18 og 72-110. Det er vigtigt at understrege, at tidsplanen er foreløbig. I et stort renoveringsprojekt som Mjølnerparken, kan delprojekter nemt rykke sig. Se derfor tidsplanen som foreløbig og vejledende.

  • Efteråret/vinteren 2023:
  • Hothers Plads 2 og studieboliger færdigrenoveres.
  • Udeområder og udbedring af mangler foretages i og omkring Mjølnerparken 2-4, 6-10 og 12-18. 
  • Midlertidig genhusning er opstartet for beboere i Mjølnerparken 72-110.
  • Indtil omkring sommeren 2025 foretages ind- og udvendige arbejder i Mjølnerparken 72-110.

Følg med her på siden, og bliv opdateret med flere nyheder om tids- og procesplanen.