Hvad sker der med min bolig?

Renoveringen og udviklingen af Mjølnerparken betyder, at der er lejligheder, der bliver omlagt, og der er boliger, der bliver større, mindre, nedlagt eller solgt fra. Derfor skal alle beboere genhuses enten permanent eller midlertidigt.

1. Hvis din lejlighed skal renoveres, men ikke ændrer størrelse:

 • Du skal flytte midlertidigt i 3-4 måneder, dvs. midlertidigt genhuses. Din lejlighed bliver renoveret med nyt bad og køkken.
  Vægge, hvor køkken sidder, og vægge, hvor der er vinduer, males.
  Der opsættes nyt altanværn på eksisterende altaner.
  Gulve slibes let/udskiftes i de boliger, som sammenlægges eller omdannes.
  I enkelte boliger blive entrégulvet slebet let, hvis det er nødvendigt.
  Ellers er din lejlighed, som da du forlod den.
  Husk, at du skal rengøre din lejlighed, inden flytter midlertidigt.

  Når din lejlighed er renoveret, kan du vende tilbage. Læs alt om midlertidig genhusning her.

2. Hvis din lejlighed bliver større eller mindre:

 •  

3. Hvis din lejlighed ligger i stuen eller på 4. sal og skal nedlægges:

 • Hvis du i dag bor i en 4.-salslejlighed, har du førsteret til at skrive dig op til at flytte ind i de nye tagboliger. Er der flere beboere, der ønsker lejlighederne, end der er lejligheder, træder de almindelige ventelisteregler i kraft. Det betyder, at dem med højest anciennitet bliver tilbudt lejlighederne først.

I øvrigt gælder, at:

 • Hvis du bor i Mjølnerparken og flytter ind i én af de nye tagboliger, skal du huske, at differencen mellem indskud skal betales.
 • Hvis du har boet i en 4.-salsbolig, men ønsker at flytte, kan du få tilbudt en lejlighed, der svarer til den bolig, du har i dag, i en anden af Bo-Vitas boligafdelinger. 
 • Der skal ikke laves flyttesyn i de lejligheder, der skal nedlægges, men lejligheden må ikke være misligholdt og skal afleveres rengjort.
 • Du kan komme med ønsker til boligstørrelse og boligafdeling.
  Bo-Vita kan ikke garantere, at ønsker kan indfries. Det afhænger af efterspørgsel og udbud, altså om den ønskede bolig er ledig, og hvor mange der ønsker lige præcis den bolig.
  Kontakt BO-VEST, hvis du ønsker at skrive dig op til en ny bolig.

4. Hvis din lejlighed ligger i karré II eller III og skal sælges:

 • Det betyder, at du skal flytte til en ny bolig. Se her, hvordan du kan skrive dig op til en ny bolig og få hjælp til at flytte.

Udfyld dette skema i forbindelse med din midlertidige/permanente genhusning.

Hvis du har en permanent lejekontrakt og du bliver midlertidigt genhuset, men ønsker at flytte tilbage til Mjølnerparken, når der er en bolig ledig, kan du skrive dig gratis op på den interne venteliste. Skriv til os, hvis du ønsker denne løsning. 

Du kan læse alt om permanent genhusning her