Renovering af Mjølnerparken


Åbenhed og ny skyline

Med renoveringen åbnes Mjølnerparkens 4 karréer op mod det omkringliggende miljø. Der bygges tagboliger, som giver tagryggen forskellige højder, og som giver Mjølnerparken en ny skyline. Lejlighederne bliver i forskellige størrelser med både familie-, ungdoms- og tilgængelighedsboliger, sådan at vi får en mangfoldig beboersammensætning.

Variation i facaden

Facaden bliver levende ved at bryde det røde murværk ved lejlighedsskel med andre materialer, farver og teksturer som koksgrå filtsning, grøn murbeplantning, facadeplader m.m.

Indgange og altaner tilpasses de enkelte facader i materiale og farve

Variation i indgange giver genkendelighed og identitet. Alle indgange bliver med overdækning i murværk eller med aluplader.

Trygge og overskuelige kældre

Adgang til kælder kommer i fremtiden til at ske med låsebrik. Kældrene bliver opdelt i sektioner med adgang fra 2-4 opgange. Vi får store, åbne cykel-, barnevogns- og pulterrum med netvægge, der sikrer åbenhed og overblik.

Vaskerier, hvor naboer mødes

Vaskerier kommer fremover til at være i stueetagen med store glaspartier ud mod handelsgaden. Der kommer venterum, tekøkken og toilet, så der er mulighed for at vente på, at tøjet bliver vasket, og samtidig mødes med naboer. Adgang bliver primært fra gårdrum. 

Rund materielgård indgår i den arkitektoniske fortælling

Materielgården beklædes med Mjølnerparkens gamle tagsten. Det er upcycling  gammelt materiale bliver brugt på ny vis og giver en patineret facade med et unikt mønster. 

Se tids- og procesplan her.

Se film om området omkring Mjølnerparken og den nye handelsgade.