Entreprenør er valgt til at renovere Mjølnerparken

CASA er valgt som hovedentreprenør til at renovere og udvikle Mjølnerparken. Vi er stadig i forhandling om salget af karré 2 og 3 som følge af parallesamfundsloven (den tidligere ghettolov). Med opstart i september måned bliver der afholdt individuelle genhusningssamtaler i forbindelse med den permanente og midlertidige genhusning. Læs mere her.