Status: Renovering og udvikling af Mjølnerparken

Kære beboere i Mjølnerparken,

Vi håber, I alle har haft en dejlig sommer trods de gener som renoveringsaktiviteterne kan medføre.

Her har du en opdatering og status på højdepunkterne i udviklingen og renoveringen af Mjølnerparken:

Mjølnerparken nr. 6-10, 2-4 og 12-18:
Mange af beboerne er flyttet tilbage til deres hjem. Efter tilbageflytning arbejdes der på at udbedre de mangler, som både rådgivere og beboere har konstateret. Samtidig arbejdes der på at genetablere udenomsarealerne.

Mjølnerparken 72-78:
Renoveringen af disse boliger er nu i gang, og beboerne er midlertidigt genhuset.

Hothers Plads:
• Vinduerne på Hothers Plads er nu udskiftet, hvilket bidrager til en bedre energieffektivitet og komfort for beboere.
• Beboerne på Hothers Plads er også begyndt at flytte hjem igen, bortset fra Hothers Plads 2 med blandt andet fælleslokalerne og studieboligerne, hvor vi forventer at renoveringsarbejdet bliver afsluttet i løbet af efteråret 2023.

Vigtig information om parkering på midlertidig vej langs Superkilen
Vi vil gerne minde jer om, at det er strengt forbudt at parkere på den midlertidige vej langs Superkilen, bag Mjølnerparken 102-106.
Denne vej er afgørende for, at der kan leveres mad til børnehaven og skrald kan hentes. Parkering skal i stedet for ske i afmærkede p-pladser.

Her kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål
Ved spørgsmål vedrørende husleje og opskrivning skriv til genhusning@bo-vita.dk.
Ved spørgsmål vedrørende din bolig skriv til mjoelnerparken@bo-vita.dk • eller på tlf.: 88 18 08 80 (åbent alle dage fra kl. 10.00 til 14.00. Torsdag til kl. 17.00).
Husk også, at du kan spørge ejendomskontoret og holde dig opdateret på mjolnerparken.dk. Vi hjælper gerne.

 

overblik over byggeprojektet i Mjølnerparken og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.