Renoveringsstart udskudt i to til tre uger

Myndighedernes godkendelse er forsinket til slutningen af september. Det betyder, at renoveringsstart i Mjølnerparken udskydes til ultimo september/primo oktober. Læs om dette og om vinduesopmåling, etablering af byggeplads og at lejlighederne skal være helt tomme i juli måneds nyhedsbrev.