Stemmer fra en fireårig indsats i Mjølnerparken

Hvorfor er det nødvendigt at gøre en ekstra indsats for trivsel, tryghed og for følelsen af medansvar i Mjølnerparken? Hvad koster det? Hvor kommer pengene fra? Hvad vil man opnå, og er det lykkedes?

Lyt til en mosaik af stemmer i tre podcast, og få svarene fra erfarne folk, der i fire år har arbejdet intensivt med det boligsociale i Mjølnerparken. Der bliver delt viden, erfaringer, handlinger og konkret praksis. Hvad kunne udvikles, blive styrket, og hvordan satses der i fremtiden?

Vært:

den2radio, journalist Anne Eggen
Sprog: dansk
Længde: 20-30 min.

Lyt til podcast 1 med repræsentanter fra boligselskabet Bo-Vita i form af forretningsfører Steffen Boel Jørgensen, formand for organisationsbestyrelsen Jan Hyttel og Ingeborg Degn fra Sikker By i Københavns Kommune.

Lyt til podcast 2 med Grete Kerrn-Jespersen som sekretariatsleder i Helhedsplan Mjølnerparken, tryghedschef Eskild Dahl Pedersen og tidligere politimand Søren Wiborg, der begge i dag arbejder med at øge trygheden i Mjølnerparken og de andre almene boligafdelinger i Bo-Vita.

Lyt til podcast 3, hvor du får den personlige historie fra Salim El Chahabi, Khadija Abdi og Hinda Ahmed Yusuf, der alle har arbejdet med tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar i Mjølnerparken.

Det er en god idé at lytte til de tre podcast i rækkefølge, da de strækker sig fra den overordnede boligpolitik til det konkrete arbejde i en boligafdeling.