Midlertidige lejemål kan forlænges

I øjeblikket indhentes der tilbud på renoveringen af Mjølnerparken. Vi har fået byggetilladelse til den nye materielgård og affaldshåndtering. Seniorbofællesskabet flytter alligevel ikke til Hothers Plads. De midlertidige lejemål kan blive forlænget. Læs mere om sidste nyt i renoveringen og udviklingen af Mjølnerparken i januar måneds nyhedsbrev.